Skip to content ↓

Kratka zgodovina in temeljna ideja UWC gibanja

UWC je bil ustanovljen leta 1962, ko je Atlantic College v južnem Walesu sprejel prvo generacijo dijakov. V časih, ko je bila hladna vojna na vrhuncu, so na atlantski šoli združili dijake različnih narodnosti, da bi ti s pomočjo izobrazbe, sodelovanja in razumevanja pomagali soustvarjati boljši jutri. 

Zamisel UWC izobraževanja je delo nemškega pedagoga Kurta Hahna, ki je kasneje postal eden od ustanoviteljev UWC gibanja. Hahn je verjel, da bi morala šola dijake pripraviti na življenje, ne le na univerzo. Izobrazba bi jim morala pomagati, da bi razvili v vztrajnost in možnost občutka tako uspehov kot neuspehov. 

Zamisel, da bi lahko s skupnim šolanjem mladih s celega sveta posledično zmanjšal možnosti za meddržavne konflikte v prihodnosti, je kmalu obrodila sadove, in gibanje je bilo ustvarjeno. 

UWC danes:
-    18 šol širom sveta
-    UWC državni komiteji v več kot 150-ih državah
-    Več kot 60 000 dijakov se je izšolalo na UWC šolah

Pomembne osebnosti v zgodovini UWC-ja:

-    Kurt Hahn: ustanovitelj UWC gibanja
-    Lord Louis Mountbatten: bivši predsednik UWC
-    Valižanski princ Charles: bivši predsednik UWC
-    Jordanska kraljica Noor: predsednica UWC
-    Nelson Mandela: častni predsednik UWC
-    Shelby Davis: pokrovitelj UWC

Page 2

Timeline

UWC Today

18


There are 18 UWC schools and colleges

150


We are represented in more than 150 countries through our national committees.

60,000


More than 60,000 students from over 180 countries have studied at UWC schools and colleges and on our short course programmes.