Skip to content ↓

Šolanje

 

Letno se na UWC šolah, na katerih se izvaja International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) – program mednarodne mature, izobražuje okrog 9500 dijakov. Program mednarodne mature (MM) je globalno gledano eden najprepoznavnejših pred univerzitetnih programov za dijake stare med 16 in 19 let.  

(Podrobneje o šolanju - UWC Izkušnja: Šolanje)