Skip to content ↓

UWC šole

Na tej spletni strani so v angleščini predstavljene vse UWC šole.

Na letni ravni se na UWC šolah skupno izobražuje okrog 9500 dijakov iz 155-ih držav. Te se nahajajo v 17 državah na 4-ih celinah. Vsaka od šol ima svojevrstno osebnost, na katero vpliva lokalno okolje in kultura države gostiteljice. Raznolika dijaška skupnost je tista, ki daje šolam t.i. UWC značaj.  

Page 1

18 Colleges
Worldwide