Skip to content ↓

Kaj je UWC?

UWC (United World Colleges) je globalno gibanje, ki s pomočjo izobraževanja združuje ljudi, narode in kulture za mir in trajnostno prihodnost. 

UWC vzgaja mlade v duhu mednarodnega razumevanja. Namen izobraževanja na UWC šolah je spodbujanje k pozitivnim družbenim spremembam. Zaradi svoje izjemne kulturne pestrosti, vzpodbujajo UWC šole dijake k izpolnjevanju UWC vrednot:

  • Mednarodno in medkulturno razumevanje
  • Sprejemanje raznolikosti
  • Osebna odgovornost in integriteta
  • Medsebojna odgovornost in spoštovanje
  • Sočutje in podpora
  • Spoštovanje okolja
  • Občutek za idealizem
  • Sprejemanje osebnih izzivov
  • Udejstvovanje in osebni vzgled

Na vseh UWC šolah, ki so locirane na štirih celinah, se izvaja program mednarodne mature.

Slovenske dijake, ki obiskujejo UWC šole, izbira komisija v Sloveniji. Komisijo sestavljajo člani društva UWC Slovenija, ki so v večini bivši dijaki UWC šol.

UWC gibanje se zavzema za družbeno odgovornost in ima trenutno že več kot 60.000 članov (maturantov). UWC gibanje svoje člane spodbuja, da s svojimi dejanji ustvarjajo spremembe tako na lokalnih, kot tudi državnih in mednarodnih ravneh.