Skip to content ↓

Vrednote in izobraževanje na UWC

Osrednje vodilo UWC izobraževalnega sistema je vzpodbujanje raznolikosti, ki je prisotna v skupnostih vseh šol. Dijaki v takem okolju, poleg mednarodno priznane izobrazbe, pridobivajo naprecenljive izkušnje, ki jim širijo obzorja in pogosto na novo oblikujejo nazore in navade. Spodbujeni so, da z lastnimi idejami soustvarjajo družbo prihodnosti.  Na vsakem koraku se pojavijo priložnosti za osebnostno rast in razvoj različnih potencialov.

 

Učenje sloni na sedmih načelih:

  1. Izobrazba naj se pridobiva v raznoliki skupnosti dijakov, ki so bili izbrani iz različnih regij in družbenih okolij.  
  2. Izobrazba zahteva aktivno promocijo mednarodnega razumevanja in razvoj pristne empatije, ki temelji na sodelovanju in skupnem bivanju, kar vključuje tudi pogovor in udejstvovanje pri reševanju globalnih problemov s težnjo k svetovnem miru.
  3. Fizično zdravje in uravnotežen vsakdan sta ključna pri razvoju uravnovešene osebe. Nezdrav življenjski slog zavira človeški potencial.
  4. Življenje s skupnostjo je izrednega pomena. To zahteva aktivno udeležbo vseh dijakov in zaposlenih na šoli, saj se le na ta način lahko soustvarja UWC skupnost.
  5. Dijake spodbujamo k trajnostni skrbi za okolje na individualnem in institucionalnem nivoju.
  6. Dijakom omogočamo razvoj osebnih iniciativ, samodiscipline in odgovornosti pri soočenju s težavami ter sprejemanju izzivov. Pomoč odraslih je na voljo, ko je to zaželjeno. 
  7. Posamezniki imajo izjemne talente in zmožnosti. Na šolah se trudimo, da jim te pomagamo razvijati. 

 

Vse UWC šole se ravnajo po zgoraj navedenih načelih, a ima vsaka drugačen način delovanja, na katerega vplivata predvsem lokalno in regionalno okolje, v katerem se nahaja.