Skip to content ↓

Podpora dijakov

UWC se zavzema za dobrobit, razvoj in podporo dijakov na individualni in skupinski ravni. Primerna oskrba igra pri tem glavno vlogo. Združevanje dijakov iz vsega sveta z namenom vzgoje v raznolikosti je lahko za marsikoga velik izziv, zato se na UWC šolah trudijo, da dijakom ponudijo pomoč za vsakršno težavo - od domotožja, učenja tujega jezika, do zahtevnosti učnega programa itd.

Vsak UWC ima na šolskem kampusu zaposlene, ki skrbijo za podporo dijakov. To so osebni tutorji, šolski svetovalci, medicinske sestre in zdravniki, psihologi, domski tutorji ter nenazadnje učitelji.