Skip to content ↓

O UWC Slovenija

Društvo UWC Slovenija je bilo ustanovljeno leta 2013 z namenom organizacije izborov dijakov v Sloveniji za šolanje na UWC šolah.

Šole UWC ne izbirajo dijakov neposredno, temveč imajo posamezne države vzpostavljene svoje nacionalne odbore, ki vsako leto objavijo razpis za izbor dijakov in izbore izvedejo . Vsak dijak se lahko prijavi na razpis v svoji rojstni državi / državi, kjer ima dovoljenje za stalno bivanje / državi, kjer ima status begunca, itd., odvisno od razpisnih pogojev, ki jih določi vsak nacionalni odbor. Postopek izbora dijakov za šolanje na UWC se razlikuje od države do države in je odvisen od politike vsakega nacionalnega odbora.

UWC šole  in UWC International Organisation vsako leto dodelijo določeno število šolskih mest vsaki državi oziroma nacionalnemu odboru in vsak nacionalni odbor organizira izbore dijakov za ta šolska mesta. Funkcijo slovenskega nacionalnega odbora izvaja Slovensko društvo UWC (UWC Slovenija), ki je odgovorno za vsakoletno organizacijo izborov v Sloveniji za šolska mesta, ki so Sloveniji vsako leto dodeljena, ne glede na to, za katero šolo UWC gre (število dodeljenih mest Sloveniji se iz leta v leto razlikuje). Namen sistema nacionalnih odborov je, da se dijaki izbirajo na podlagi lokalnih vrednot in kriterijev in ne samo na podlagi mednarodno uveljavljenega modela uspešnega in obetavnega dijaka. Na ta način UWC šole povečujejo pestrost in raznolikost izbranih dijakov.