Skip to content ↓

Kodeks obnašanja in funkcija Varuha

Vse UWC šole se ravnajo po t.i. “UWC kodeksu obnašanja”, ki ga je leta 2010 sprejel mednarodni odbor UWC. Gre za dokument v katerem so postavljena načela, ki jih šole in dijaki vestno upoštevajo. Ta omogočajo varno, izpopolnjujočo in kulturno-ozaveščeno izkušnjo vsem dijakom in šolskim delavcem.    

Leta 2018 je mednarodni odbor UWC dopolnil kodeks obnašanja z dokumentom o Safeguarding-u (Varovanju). Vsak nacionalni komite ima Varuha (Designated Safeguarding Lead-DSL), ki je opravil potrebne tečaje, da lahko dijakom svetuje, jih vodi in usmerja pri kakršnikoli težavi.