Skip to content ↓

Kodeks obnašanja

Vse UWC šole se ravnajo po t.i. “UWC kodeksu obnašanja”, ki ga je leta 2010 sprejel mednarodni odbor UWC. Gre za dokument v katerem so postavljena načela, ki jih šole in dijaki vestno upoštevajo. Ta omogočajo varno, izpopolnjujočo in kulturno-ozaveščeno izkušnjo vsem dijakom in šolskim delavcem.