Skip to content ↓

Razpis 2020

Razpis za leto 2020 - UWC Slovenija

Celje, 05.01.2020

Slovensko društvo UWC objavlja razpis za šolska mesta na šolah UWC. Vsa razpisana mesta omogočajo dijakom opravljanje programa mednarodne mature v šolskih letih 2020/2021 in 2021/2022. Način prijave in pogoji so predstavljeni v razpisni dokumentaciji, ki jo najdete na spodnji povezavi.

Rok za oddajo prijave je petek 31. 1. 2020. Upoštevane bodo prijave, ki bodo oddane najkasneje ta dan do 23.59 ure.

Kandidati, ki bodo uvrščeni v drugi krog, bodo vabila na razgovore prejeli po elektronski pošti do 7.2.2020.

O datumu in točni lokaciji drugega kroga izborov bomo obvestili kandidate v vabilu na razgovor. Izbori bodo potekali v Ljubljani.