Skip to content ↓

Aktualno - Razpis za leto 2019

Razpis za šolska mesta v Republiki Sloveniji za leto 2019

Celje, 20.12.2018

Slovensko društvo UWC objavlja razpis za šolska mesta na šolah UWC. Vsa razpisana mesta omogočajo ijakom opravljanje programa mednarodne mature v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021. Način prijave in pogoji so predstavljeni v razpisni dokumentaciji, ki jo najdete na spodnji povezavi.

Rok za prijavo je 30. 1. 2019., upoštevane bodo prijave, ki bodo oddane najkasneje ta dan do 23.59 ure.

Razgovori s kandidati, ki se bodo uvrstili v drugi krog izborov bodo potekali 14.2.2019 v Ljubljani.